Els alumnes de riscos professionals a la Jornada: “Gestionem l’estrès” (INSHT)

El alumnes de riscos professionals a la Jornada: “Gestionem l’estrès” (INSHT)

Els alumnes del cicle de prevenció de riscos professionals han assistit el dia 22 d’octubre a una Jornada Tècnica “Gestió dels riscos psicosocials i estrès laboral”, en la seu de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene de Barcelona. Aquesta jornada està emmarcada dintre de la Setmana europea per a la Seguretat en el Treball 2014 organitzada per l’Agència Europea per a la seguretat i salut en el treball.

El alumnes de riscos professionals a la Jornada: “Gestionem l’estrès” (INSHT)

El alumnes de riscos professionals a la Jornada: “Gestionem l’estrès” (INSHT)

Estàs aquí:Inici > Noticies > Cicles Formatius > Riscos Professionals > Els alumnes de riscos professionals a la Jornada: “Gestionem l’estrès” (INSHT)