Coordinació de Qualitat

El projecte Leonardo da Vinci: Tech, Learn and Quality, aprovat per la Agència Nacional Flamenca de projectes europeus.

TQL-logo

Llegeix més:El projecte Leonardo da Vinci: Tech, Learn and Quality, aprovat per la Agència Nacional Flamenca...

Resultats positius de la Auditoria

El passat 12 d'abril va tindre lloc al nostre centre la auditoria de seguiment per part de la empresa Bureau Veritas. El resultats van ser molt positius i la empresa va valorar molt positivament les següents tasques:

1. Seguiment activitat a l’aula que fan els/les professors/es.
2. Seguiment alumnat per part dels tutors i el traspàs informació entre tutors/es d'un curs a un altre.
3. Auditoria Interna que realitzem al nostre institut durant el primer trimestre de curs.
4. La setmana d’orientació d’accés al món laboral que es realitza al febrer als CCFF i la enquesta de satisfacció que es passa als alumnes per a mesurar el grau de satisfacció d'aquestes activitats.
5. Seguiment trimestral del grau d'impartició del currículum.
6. Memòries anuals dels departaments on s'explica que ha fet cada departament durant el curs i es planifica el proper any acadèmic.

Des de coordinació de qualitat volem agrair a tot el professorat la bona predisposició a l'hora de passar l'auditoria i felicitar-ho pels bons resultats obtinguts i el bon treball realitzat.

Gràcies!.

Ensenyar, Aprendre i Qualitat – TLQ

davinciLogo

davinci

Sota aquets tres eixos es va formular i presentar el passat mes de febrer a la Agencia Nacional d’Educació de Bèlgica un projecte Leonardo da Vinci de Transferència d’Innovació. Dins d’aquest projecte estem involucrat 17 socis: 4 centres de formació professional, l’IES-SEP Esteve Terradas i Illa entre ells, 7 serveis educatius i/o Departament regional d’Educació, i 6 empreses, de 4 països europeus (Finlàndia, Bèlgica-Flandès, Portugal i Espanya-Catalunya).

Llegeix més:Ensenyar, Aprendre i Qualitat – TLQ

Estàs aquí:Inici > Noticies > Centre > Coordinació de Qualitat